Ohlášky 18. 12. 2022

 • Dnes je 4. neděle adventní. V sobotu je Štědrý den a příští neděli je Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách jsou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny není.
 • V sobotu na Štědrý den bude ještě adventní mše svatá ráno v 7:15. Odpoledne v 16:00 bude vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi, při které se také uskuteční tradiční vánoční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků. Děti při obětním průvodu přinesou dárky k jesličkám vzadu v kostele. Děkujeme!

         Půlnoční mše svatá bude opravdu o půl noci (24:00) a bude ji celebrovat pan opat Daniel.

 • V neděli na Slavnost Narození Páně bude v 10:00 pontifikální mše svatá, kterou bude slavit opat Daniel a večerní mši svatou v 18:00 bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Okolo. Při večerní mši svaté zazní Missa pastoralis in C od J. J. Ryby v provedení našeho chrámového sboru.
 • V podělí 26. 12. pak bude svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – mše svaté budou jako v neděli, tedy v 10:00 a v 18:00. Po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe a zpívání koled do kláštera.
 • Pořad vánočních bohoslužeb je na farním webu, ve vývěskách a také ve farním zpravodaji, který jste si mohli na začátku adventu vzít.
 • Ke svátosti smíření před svátky máte možnost přistoupit tento týden vždy půl hodiny před večerní mši svatou. Využijte této možnosti.

Upozornění 4. neděle adventní

Milí farníci,
připomínám, že v sobotu odpoledne a v neděli (4. adventní – 18. 12.) bude ČT připravovat živý přenos adventního koncertu z naší baziliky. Počítejte, prosím, s tím, že nádvoří před bazilikou bude z velké části zastavěné technikou a auty ČT.
Mše svatá bude v neděli v 10:00 i v 18:00 v letním refektáři, kam se dostanete přes vchod na nádvoří u lva nebo vchod u cedru (bývalý Památník narodního písemnictví). V sobotu bude mše svatá v 18.00 normálně v bazilice, ale technika ČT už tam také bude.
Jde o charitativní koncert pro organizaci PARENT PROJECT CZECH REPUBLIC, která pomáhá lidem se svalovou dystrofii.
Děkujeme za pochopení!
Zde je odkaz:
https://www.parentproject.cz Parent Project Czech Republic

Ohlášky 11. 12. 2022

 • Dnes je 3. neděle adventní – Gaudete. V pondělí je nezávazná památka Panny Marie Guadalupské, v úterý pak památka sv. Lucie, panny a mučednice, ve středu máme památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, a příští neděle bude 4. adventní.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách jsou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny není.
 • Od 30. listopadu je v našem klášteře výstava o Libuši Šafránkové, kterou připravila Česká televize ve spolupráci s naším klášterem. Bude k shlédnutí do 1. ledna 2023.
 • Upozorňujeme, že příští neděli 18. 12. tedy na 4. adventní budou mše svaté v 10:00 a v 18:00 mimořádně v Letním refektáři (vstup bude přes nádvoří u lva). ČT v naší bazilice připravuje živý přenos adventního koncertu. Je to tedy z organizačních a technických důvodů. Počítejte i s tím, že nádvoří před bazilikou bude z velké části obsazeno přenosovými vozy a technikou ČT. Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.
 • Tradiční vánoční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků proběhne v naší bazilice při mši svaté o Štědrém večeru v 16 hodin.

 

Ohlášky 4. 12. 2022

 • Dnes je neděle adventní. V úterý je nez. památka sv. Mikuláše, biskupa, ve středu máme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek bude Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pátek nez. památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a příští neděle bude 3. adventní – Gaudete.
 • Dnes jste po této mši svaté (dopoledne) zváni na farní kávu a rodiče s dětmi jsou zváni na setkání s Mikulášem v sakristii. Při dnešní mši svaté v 18:00 zazní G. P. Palestrina: Missa O, magnum mysterium v podání našeho sboru Amici musicae antique.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách jsou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny není.
 • Od 30. listopadu je v našem klášteře výstava o Libuši Šafránkové, kterou připravila Česká televize ve spolupráci s naším klášterem. Bude k shlédnutí do 1. ledna 2023.
 • Dopředu upozorňujeme, že v neděli 12. tedy na 4. adventní budou mše svaté v 10:00 a v 18:00 mimořádně v Letním refektáři (vstup bude přes nádvoří u lva). ČT v naší bazilice připravuje živý přenos adventního koncertu. Je to tedy z organizačních a technických důvodů. Počítejte i s tím, že nádvoří před bazilikou bude z velké části obsazeno přenosovými vozy a technikou ČT. Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.
 • Tradiční vánoční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků proběhne v naši bazilice při mši svaté o Štědrém večeru v 16 hodin.

 

 • Dnes je 2. neděle adventní. V úterý je nez. památka sv. Mikuláše, biskupa, ve středu máme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek bude Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pátek nez. památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a příští neděle bude 3. adventní – Gaudete.
 • Dnes jste po této mši svaté (dopoledne) zváni na farní kávu a rodiče s dětmi jsou zváni na setkání s Mikulášem v sakristii. Při dnešní mši svaté v 18:00 zazní G. P. Palestrina: Missa O, magnum mysterium v podání našeho sboru Amici musicae antique.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách jsou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny není.
 • Od 30. listopadu je v našem klášteře výstava o Libuši Šafránkové, kterou připravila Česká televize ve spolupráci s naším klášterem. Bude k shlédnutí do 1. ledna 2023.
 • Dopředu upozorňujeme, že v neděli 12. tedy na 4. adventní budou mše svaté v 10:00 a v 18:00 mimořádně v Letním refektáři (vstup bude přes nádvoří u lva). ČT v naší bazilice připravuje živý přenos adventního koncertu. Je to tedy z organizačních a technických důvodů. Počítejte i s tím, že nádvoří před bazilikou bude z velké části obsazeno přenosovými vozy a technikou ČT. Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.
 • Tradiční vánoční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků proběhne v naši bazilice při mši svaté o Štědrém večeru 24. 12. v 16 hodin při mši svaté pro rodiče s dětmi.

Ohlášky 27. 11. 2022

 • Dnes je neděle adventní. Ve středu bude svátek sv. Ondřeje, apoštola a v sobotu je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Příští neděle bude 2. adventní.
 • Při této mši svaté zazněly renesanční roráty v provedení Českých madrigalistů. Děkujeme za muziku a zpěvy při zahájení Adventu! Dnes v 19:30 budou nešpory spojené s adventní obrazovou a hudební meditací. Jste srdečně zváni.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách budou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny nebude.
 • V sobotu 3. prosince Vás srdečně zveme na adventní duchovní obnovu s jáhnem Jakubem Žákavcem. Přihlaste se, prosíme, nejpozději do 30. listopadu buď na farních webových stránkách, nebo na přihlášce vzadu v kostele. Podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. Na oběd počítejte s dobrovolným příspěvkem, pro který tam bude připravená pokladnička. Děkujeme.
 • Příští neděli 2. adventní jste dopoledne zváni na farní kávu a rodiče s dětmi jsou zváni na setkání s Mikulášem v sakristii. Při večerní mši svaté v 18:00 zazní G. P. Palestrina: Missa O, magnum mysterium v podání našeho sboru Amici musicae antique.
 • Od 30. listopadu je v našem klášteře výstava o Libuši Šafránkové, kterou připravila Česká televize ve spolupráci s naším klášterem. Bude k shlédnutí do 1. ledna 2023.
 • Sbírka na katolická média činí částku 10 700 Kč. Děkujeme!
 • Poděkování patří vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě Farního Silvestra i vám, kteří jste se účastnili.
 • Vzadu v bazilice si můžete vzít farní zprávy a průvodce adventem.
 • Teď po mši svaté půjdeme do kostela sv. Rocha, kde bude požehnání obnoveného prostoru, který má sloužit také jako infocentrum.

Ohlášky 20. 11. 2022

 • Dnes je 34. neděle liturgického mezidobí, slavnost Ježíše Krista Krále. Zítra oslavíme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý památku sv. Cecílie, panny a mučednice, ve středu bude nezávazná památka sv. Kolumbána, opata, ve čtvrtek bude památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků a v pátek nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděle bude 1. adventní, začne nový církevní rok, cyklus A.
 • Při dnešní večerní mši svaté zazní Missa D dur od Antonína Dvořáka v podání našeho chrámového sboru.
 • 25. ročník Farního silvestra, se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupenky jsou již vyprodané.
 • 26. listopadu bude v katedrále také přijetí nových katechumenů a jejich uvedení do přípravy na křest. Pokud víte o někom, kdo uvažuje o křtu či o cestě víry, prosím upozorněte ho na tuto možnost a dejte mu na nás kontakt. Příprava už začala, lze se ovšem stále připojit.
 • Příští neděli – tedy adventní bude na začátku mše svaté dopoledne žehnání adventních věnců, které si můžete přinést. Při této mši svaté zazní renesanční roráty v provedení Českých madrigalistů.
 • V sobotu 3. prosince Vás srdečně zveme na adventní duchovní obnovu. Přihlaste se, prosíme, nejpozději do 30. listopadu buď na farních webových stránkách, nebo na přihlášce vzadu v kostele. Podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. Na oběd počítejte s dobrovolným příspěvkem, pro který tam bude připravená pokladnička. Děkujeme.

Ohlášky 6. 11. 2022

 • Dnes je 32. neděle liturgického mezidobí, den výročí povýšení opatského kostela na baziliku minor. V úterý budeme slavit svátek Všech svatých premonstrátů a řeholních kanovníků. Ve středu následuje svátek Posvěcení lateránské baziliky, hlavního kostela katolické církve. Ve čtvrtek bude památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v pátek památka sv. Martina, biskupa a v sobotu do třetice památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Příští neděle bude 33. v liturgickém mezidobí.
 • (jen při dopolední mši) Po mši svaté vás zveme na farní kafe. Vzhledem k chladnému počasí to bude jako obvykle ve spodní chodbě kláštera.
 • Při dnešní večerní mši svaté zazní v rámci oslavy povýšení našeho kostela na baziliku minor hudba starých renesančních mistrů Tomáše Victorii a Orlanda Lassa v podání sboru Amici musicae antiquae (čti: amící muzicé antikvé :).
 • Dnešní den je možné v naší bazilice získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.
 • Příští neděli bude sbírka na podporu katolických sdělovacích prostředků.
 • Zveme Vás na 25. ročník Farního silvestra, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupné je 300 Kč a zahrnuje večeři formou rautu bez nápojů. Těšit se můžete na příjemný večer s hudbou a bohatou tombolou. Vstupenky si můžete zakoupit či rezervovat u Tomáše Vrány po nedělních dopoledních mších svatých. Vstupenek je omezený počet, proto neváhejte! Informace naleznete rovněž na vývěsce a webu farnosti.
 • 26. listopadu bude v katedrále také přijetí nových katechumenů a jejich uvedení do přípravy na křest. Pokud víte o někom, kdo uvažuje o křtu či o cestě víry, prosím upozorněte ho na tuto možnost a dejte mu na nás kontakt. Příprava už začala, lze se ovšem stále připojit.

Ohlášky 30. 10. 2022

 • Dnes je 31. neděle liturgického mezidobí. Zítra, v pondělí, máme nezávaznou památku sv. Wolfganga, biskupa. V úterý budeme slavit slavnost Všech svatých a ve středu tradičně navazuje Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Ve čtvrtek bude opět nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka a v pátek památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka minulé neděle na misie vynesla 14 800Kč. Děkujeme!
 • Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, svatého přijímání a modlitby na úmysl svatého Otce je třeba navštívit hřbitov a pomodlit se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé. V úterý 1.11. odpoledne a ve středu 2.11. po celý den je možno místo návštěvy hřbitova pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry.
  • Zvlášť chceme pozvat na slavnostní večerní pontifikální mše v úterý a ve středu, bude celebrovat náš pan opat Daniel, v úterý, o slavnosti Všech svatých, při mši svaté zazní gregoriánský chorál a ve středu při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé zazní Requiem od Roberta Führera, po nějakou dobu též působícího jako strahovský regenschori.
  • Příští neděli budeme slavit povýšení našeho opatského kostela na baziliku minor, při večerní mši svaté zazní hudba starých renesančních mistrů Tomáše Victorii a Orlanda Lassa.
  • Nejenom v souvislosti s odpustky chceme připomenout možnost přijetí svátosti smíření zpravidla půl hodiny před každou večerní a nedělní dopolední mší svatou.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci listopadu. V neděli, bude-li tomu počasí přát, se uskuteční farní kafe v sale terreně.
 • Od 1. listopadu najedeme na nový režim vpouštění aut do areálu strahovského nádvoří. Při vjezdu dostanete „parkovací lístek“, který při výjezdu bude třeba zase odevzdat. Prosíme o trpělivost při zavádění nové praxe a respektování pokynů vrátných. Děkujeme.
 • Zveme Vás na 25. ročník Farního silvestra, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupné je 300 Kč a zahrnuje večeři formou rautu bez nápojů. Těšit se můžete na příjemný večer s hudbou a bohatou tombolou. Vstupenky si můžete zakoupit či rezervovat u Tomáše Vrány po této mši svaté a podobně i následující týdny vždy v neděli po dopolední mši svaté. Vstupenek je omezený počet, proto neváhejte! Informace naleznete rovněž na vývěsce a webu farnosti.