praha.donator.cz – nová možnost podpory kněží a farností

Nová internetová aplikace Donátor umožňuje od začátku letošního roku farníkům pražské arcidiecéze přímou podporu kněží i svých farností. Jejím prostřednictvím mohou nově farníci přispívat svými dary přímo do Fondu mzdové podpory kněží namísto předchozích kostelních sbírek.

„Církev se nikdy neobešla bez darů. I když se budeme snažit hospodařit se svěřeným majetkem co nejlépe, podpora a zapojení věřících jsou pro nás stále důležité. Proto jsme se nechali inspirovat brněnskou zkušeností a spouštíme projekt DONÁTOR – příležitost pro každého přispět na mzdovou podporu kněží,“ vysvětluje generální vikář pražského arcibiskupství Mons. Jan Balík. Podle jeho slov jde o nástroj, který umožní věřícím a ostatním dobrodincům podpořit konkrétně svou farnost – darem do účetního fondu na mzdovou podporu duchovních nebo přímo do své farnosti.

Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz

Tím se ruší sbírky na mzdovou podporu kněží, které se konaly čtyřikrát do roka a je možné přispívat výše uvedeným novým způsobem. Děkujeme za podporu!