Ohlášky 19.06.2022

  • Dnes máme 12. neděli v mezidobí. V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a ve středu památka sv. Paulína Nolánského, biskupa, večerní mše svatá bude už ovšem z následující slavnosti Narození Jana Křtitele. V pátek je opět slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle bude 13. v liturgickém mezidobí.
  • Pan farář zve příští neděli 26. 6. po dopolední mši svaté děti na zmrzlinu a dospělé na číši vína u příležitosti konce školního roku.
  • Chceme už dopředu pozvat na večerní mši svatou o slavnosti svatých Petra a Pavla 29.6., sbor Amici musicae antiquae spolu se sólisty při ní provede Missu papae Marcelli od Giovanni Pierluigi da Palestriny.

Ohlášky 12.6.2022 – slavnost Nejsvětější Trojice

  • Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Při dnešní večerní mši zazní hudba renesančních mistrů Giovanni Piera Luigi da Palestriny a Carla Gesualda da Venosi v podání sboru Amici musicae antiquae. Srdečně zveme. V pondělí je památka sv. Antonína z Padovy, v úterý máme v řádu den modliteb za zemřelé bratry, příbuzné a dobrodince naší kanonie, ve středu je památka sv. Víta, mučedníka. Ve čtvrtek máme slavnost Těla a krve Páně, večerní mše svatá na Strahově nebude, všichni jsme zváni na mši svatou do katedrály a po ní do eucharistického průvodu po Hradčanském náměstí. Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.
  • Důležité upozornění! Z důvodu plynování kostela proti červotočům bude bazilika od středy do pátku uzavřena. Bohoslužby se budou konat v konventní kapli, dostanete se tam přes vrátnici nedaleko restaurace Peklo. Ještě jednou připomínám, že čtvrteční večerní mše svatá bude jen v katedrále!
  • Chceme velice poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci a jakkoli pomáhali při průběhu farního oběda a Noci kostelů. Moc si toho vážíme!
  • Pan farář už dopředu zve 26. 6. po dopolední mši svaté děti na zmrzlinu a dospělé na číši vína u příležitosti konce školního roku.

Mikuláš 2019

Dne 8. prosince 2019 se konala tradiční Mikulášská besídka.

Autorem fotografií je bratr Václav Kittel.

Farní pouť do Svatého Jana pod Skalou

Dne 12.10.2019 se farníci naší farnosti vypravili na pouť do Svatého Jana pod Skalou. Po mši svaté v poutním kostele Narození sv. Jana Křtitele farníci vyšlápli na vyhlídku s křížem.

6. ročník Memoriálu Vojty Orla

Dne 22.9.2019 se konal již 6. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla. Tentokrát nám na rozdíl od předchozích dvou ročníků přálo i počasí.

« z 2 »

Noc kostelů 2019 – pátek 24.5.

Srdečně vás zveme na první Noc kostelů v naší bazilice, kde jsme pro vás připravili následující bohatý program:

18:00 – 19:00 Mše svatá

19:00 – 19:45 Zahájení a vystoupení chrámového sboru strahovské baziliky

19:45 – 20:30 Komentovaná prohlídka baziliky

20:30 – 21:00 Sborový zpěv – soubor Amici Musicae Antiquae (dirigent Jaroslav Orel ml.)

H. Finck – Veni creator spiritus
C. Monteverdi – Adoramus Te
C. G. da Venosa – Ave, dulcissima
G. P. da Palestrina – Tu es Petrus
G. P. da Palestrina – Missa papae Marcelli – Gloria
O. Lasso – Iubilate Deo

21:00 – 21:30 Komentovaná prohlídka strahovských varhan

21:30 – 22:00 Vystoupení strahovské scholy (Strahovská schola – zpěv, Vladimír Roubal – varhanní doprovod)

Rorate coeli desuper
Laetabundus
Attende Domine
Victimae paschali laudes
Veni Creator Spiritus
Vesel se, nebes, Královno (Svatoroční muzika)

22:00 – 22:30 Boží slovo s varhanní hudbou a zakončení

Mikulášská besídka 2018

Dne 2. prosince 2018 se konala tradiční mikulášská besídka.

 

 

Autorem fotografií je p. Kristián Bergmann.  Autorem videa je Lukáš Koběrský.