I. svaté příjímání 25. června 2023

Moc intenzivní a milé chvíle pro naši farnost, kdy jsme spolu s našimi prvokomunikanty prožili slavnost prvního svatého přijímání. Okamžik, který děti prožili poprvé a nám ostatním to připomnělo, že Eucharistie je velký dar, který by nám neměl zevšednět. Kéž bychom žili radost z Ježišovy přítomnosti uprostřed nás. On je Bůh s námi. Díky všem za pomoc a účast při této milé slavnosti!

Foto zde

Svátost biřmování 5. 6. 2022

Biřmování jsme slavili v neděli 5.6.2022 o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Po roce duchovní přípravy nastal pro naše biřmovance den, který pro ně učinil Pán a my všichni jsme se s nimi měli možnost radovat z daru Ducha Svatého, který jim byl dán skrze modlitbu a vkládání rukou pana opata Daniela Petra Janáčka, O. Praem. Po mši svaté jsme prožili společné pohoštění v klášterní zahradě. Díky všem, kteří pomohli a zapojili se do organizace této slavnosti.

Foto zde