Ohlášky 20. 8. 2023

 • Dnes slavíme 20. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí bude památka svatého papeže Pia X, v úterý památka Panny Marie Královny a ve středu nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny. Ve čtvrtek oslavíme svátek svatého apoštola Bartoloměje a v pátek bude nezávazná památka svatého krále Ludvíka. Příští neděle bude 21. v liturgickém mezidobí.

Ohlášky 13. 8. 2023

 • Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra máme památku sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. V úterý bude titulární slavnost naší baziliky: Nanebevzetí Panny Marie, paní a patronky našeho (premonstrátského) řádu. Všechny srdečně zveme na tuto naši poutní slavnost. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat opat želivského premonstrátského kláštera Tadeáš Robert Spišák. Ve středu následuje památka sv. Rocha, patrona bývalého strahovského farního kostela, patrona proti moru a jiným epidemiím. V sobotu bude nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze a příští neděle bude 20. v liturgickém mezidobí.
 • Dnes po večerní mši svaté v 19:30 vás zveme na strahovské nokturno, při němž zazní muzikálové a filmové skladby. Koná se, jako už tradičně, na vnitřním nádvoří, bývalém nádvoří U lva. Vstupné dobrovolné.

Ohlášky 6. 8. 2023

 • Dnes slavíme svátek Proměnění Páně. Zítra bude nezávazná památka Sixta II, papeže a druhů, mučedníků, v úterý bude památka sv. Dominika, kněze, ve středu bude svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve čtvrtek opět svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, v pátek bude památka sv. Kláry, panny a v sobotu nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice. Příští neděle bude 19. v liturgickém mezidobí.
 • Příští neděli v 19:30 jste zváni na druhé strahovské nocturno. Zazní muzikálové a filmové melodie.
 • V úterý 15. 8.18:00 vás zveme na poutní mši svatou, kterou bude celebrovat želivský opat Tadeáš Robert Spišák, O. Praem.

Ohlášky 23. 7. 2023

 

 • Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí. Zítra je nezávazná památka sv. Šarbela Makhluta, kněze, v úterý máme svátek sv. Jakuba, apoštola, ve středu bude památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Gorazda a druhů a v sobotu je památka sv. Marty, Marie a Lazara. Příští neděle bude 17. v liturgickém mezidobí.
 • Dnes je den prarodičů a seniorů. Podporujme je svou blízkostí, pomocí i modlitbou.
 • Čtvrteční adorace po večerní mši svaté zůstávají i během prázdnin, jste na ně srdečně zváni. Adorace je vždy zakončena modlitbou kompletáře a svátostným požehnáním.
 • Přejeme všem požehnané letní dny, ať Vás Pán opatruje na Vašich výletech a dovolených!

Ohlášky 16. 7. 2023

 • Dnes slavíme 15.  neděli v mezidobí. Tento týden nás čekají tři nezávazné památky a to: zítra, v pondělí, sv. Česlava a Hyacinta, kněží, ve čtvrtek, sv. Apolináře, biskupa a mučedníka a v pátek, sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve. V sobotu oslavíme svátek sv. Marie Magdalény. Příští neděle bude 16. v liturgickém mezidobí. Tento den je vyhlášen jako Světový den prarodičů a seniorů. Nezapomínejme na ně, zvlášť návštěvou a pomocí jim buďme nablízku.
 • Zvlášť srdečně zveme k účasti na dopolední mši svaté příští neděli 23. 7. v 10.00, kterou bude v naší bazilice celebrovat novokněz Jakub Žákavec a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.
 • Čtvrteční adorace po večerní mši svaté zůstávají i během prázdnin, jste na ně srdečně zváni. Adorace je vždy zakončena modlitbou kompletáře a svátostným požehnáním.
 • V sobotu o svátku sv. Marie Magdalény bude ranní mše svatá v 7:15konventní kapli našeho kláštera, která je zasvěcená této světici. Příchod do kaple je přes pivní dvorek.
 • Přejeme všem požehnané letní dny, ať Vás Pán opatruje na Vašich výletech a dovolených!

Ohlášky 9. 7. 2023

 • Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí. V úterý je svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy. Na čtvrtek připadá nezávazná památka sv. Jindřicha. V pátek je svátek bl. Hroznaty, mučedníka našeho řádu. V sobotu máme památku sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve a příští neděle bude 15. v liturgickém mezidobí.
 • Čtvrteční adorace po večerní mši svaté zůstávají i během prázdnin, jste na ně srdečně zváni. Adorace je vždy zakončena modlitbou kompletáře a svátostným požehnáním.
 • Dopředu vás chceme pozvat v neděli 23. 7. na mši svatou v 10.00, kterou bude v naší bazilice celebrovat novokněz Jakub Žákavec a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.
 • Přejeme všem požehnané letní dny, ať Vás Pán opatruje na Vašich výletech a dovolených!

Ohlášky 2. 7. 2023

 • Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí. Zítra oslavíme svátek sv. apoštola Tomáše, v úterý památku sv. Prokopa, opata. Ve středu bude slavnost patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa. Na čtvrtek připadá nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice. Příští neděle bude 14. v liturgickém mezidobí.
 • (Jen dopoledne) Dnes, ačkoli je první neděle v měsíci, nebude farní kafe. Dnes v 19:30 jste zváni na první strahovské nocturno, hudební večer na vnitřním nádvoří (bývalé nádvoří u lva). Vstupné dobrovolné. Program je ve vývěskách.
 • Během července a srpna nebudou v úterý chorální mše, latina bude dle uvážení celebranta. Také ostatní aktivity jako biblické hodiny, přípravy katechumenů, příprava biřmovanců, setkání mystagogie či modlitebního společenství se budou konat až od září.
 • Přejeme všem požehnané letní dny, ať Vás Pán opatruje na Vašich výletech a dovolených a dětem přejeme radostné prázdniny!