Masopustní odpoledne

Letos poprvé uskutečníme jako farnost ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust! Celé masopustní rejdění začne v Letním refektáři kláštera v sobotu 25. 02. od 14:00 hodin. Masopust je lidový svátek, ale de facto podléhá církevnímu kalendáři. Proč? Protože se slavil a slaví ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začínal a začíná 40denní půst před Velikonocemi. Datum Velikonoc je pohyblivé, proto byl a je pohyblivým svátkem také Masopust.

Masopustní maska

V refektáři bude průvod dětských masek (připravte doma), následně budou všichni účastníci v maskách oceněni a všichni přítomní jsou zváni na masopustní pohoštění. Pro děti bude připraveno něco libového a limo, pro rodiče bude připraveno pivko, jitrnice a jelítka. Proto je nutné hlásit počty v sakristii u jáhna Zikmunda po každé mši svaté. Nejpozději však do 19. 02. Masopust ukončíme v 17:00 hodin.