Kněžské svěcení bratrů Cyrila a Hyacinta

V neděli 25. června při dopolední mši svaté v 10 hodin přijmou ve strahovské bazilice bratři Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem. a Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. kněžské svěcení z rukou Otce biskupa Františka Václava Lobkowicze, O.Praem.. Primiční mši svatou budou oba novokněží sloužit ve strahovské bazilice tentýž den večer v 18 hodin a po jejím skončení budou udělovat novokněžská požehnání.

(Bratr Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. složí v sobotu 17. června do rukou strahovského opata Michaela Josefa Pojezdného, O.Praem. při večerní mši sv. v 18 hodin slavné sliby a v neděli 18. června jej při dopolední mši svaté v 10 hodin vysvětí ve strahovské bazilice Otec biskup František Radkovský na jáhna.)