Společenský večer farnosti Strahov 2017

Jste srdečně zváni na společenské setkání strahovské farnosti, kterým se rozloučíme s církevním rokem. Společenský večer se uskuteční v kapucínském refektáři na Hradčanech v pátek 1. prosince 2017. Přijďte si zatancovat nebo jen posedět u dobrého jídla i pití. Začátek je ve 20.00 hodin. Vstupenky jsou k dispozici v sakristii u jáhna Zikmunda. Můžete se těšit na občerstvení, pivo a víno, vše v ceně vstupenky.