Zasedání farní rady – září 2019

Zasedání farní rady
Pondělí 9. 9. v 19 hodin
na faře (Pohořelec 23)

Jsou zvání i farníci, kteří by rádi přispěli svými impulsy
k životě farnosti v následujícím období.