Obnovení veřejných bohoslužeb na Strahově od pondělí 11.5.2020

Řád bohoslužeb
11.5.-7.6.2020

Milí farníci,

od pondělí 11.5.2020 jsou při dodržení předepsaných opatření opět dovoleny veřejné bohoslužby. Až do úplného uvolnění omezení počtu účastníků budou na Strahově probíhat v následujících časech:

pondělí až sobota 07:15 19:00
neděle 10:00 18:00

Příležitost ke svaté zpovědi máte vždy před večerní mší svatou v kapli Ecce homo (vpředu vlevo), příp. kdykoliv po dohodě s knězem.

Pokud by počet účastníků na nedělní dopolední mši svaté měl přesáhnout 100 lidí, bude pro věřící nad tento počet sloužena paralelně mše svatá v Letním refektáři kláštera. Informace Vám vždy podá a Vás nasměruje služba u vchodu.

Hygienická opatření, která zavazují každého účastníka bohoslužby, budou vyvěšena. Děkuji za Vaše pochopení.

I nadále máte možnost sledovat nedělní dopolední mše svaté na Strahově přes Youtube.

Těší mě, že se při bohoslužbách budeme moci opět setkávat, a přeji požehnaný mariánský měsíc!

P. Norbert Vehovský, O.Praem.