Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova na Strahově 3.12.2022

Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu na Strahově, která se uskuteční v sobotu 3.12.2022.

Duchovní obnovu povede jáhen Jakub Žákavec.

Přihlaste se nejpozději do 30.11.2022 prostřednictvím tohoto formuláře

Program duchovní obnovy

9:00Zahájení a 1. zamyšlení (letní refektář kláštera)
po něm bude možnost rozjímání a ztišení. K dispozici bude prostor baziliky, konventní zahrady, ambitů.
Příležitost k svátosti smíření.
10:302. zamyšlení (letní refektář kláštera)
po něm bude možnost rozjímání a ztišení. K dispozici bude prostor baziliky, konventní zahrady, ambitů.
Příležitost k svátosti smíření.
12:00Polední modlitba a oběd
13:30Mše svatá, adorace a svátostné požehnání v bazilice
Přede mší svatou bude ještě příležitost ke svátosti smíření

V letním refektáři bude malé občerstvení a teplé nápoje. Prosíme o příspěvek v podobě slaných i sladkých pochutin. Možnost oběda pro přihlášené.

Přihlaste se nejpozději do 30.11.2022 prostřednictvím tohoto formuláře