Ohlášky 20. 11. 2022

  • Dnes je 34. neděle liturgického mezidobí, slavnost Ježíše Krista Krále. Zítra oslavíme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý památku sv. Cecílie, panny a mučednice, ve středu bude nezávazná památka sv. Kolumbána, opata, ve čtvrtek bude památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků a v pátek nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděle bude 1. adventní, začne nový církevní rok, cyklus A.
  • Při dnešní večerní mši svaté zazní Missa D dur od Antonína Dvořáka v podání našeho chrámového sboru.
  • 25. ročník Farního silvestra, se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupenky jsou již vyprodané.
  • 26. listopadu bude v katedrále také přijetí nových katechumenů a jejich uvedení do přípravy na křest. Pokud víte o někom, kdo uvažuje o křtu či o cestě víry, prosím upozorněte ho na tuto možnost a dejte mu na nás kontakt. Příprava už začala, lze se ovšem stále připojit.
  • Příští neděli – tedy adventní bude na začátku mše svaté dopoledne žehnání adventních věnců, které si můžete přinést. Při této mši svaté zazní renesanční roráty v provedení Českých madrigalistů.
  • V sobotu 3. prosince Vás srdečně zveme na adventní duchovní obnovu. Přihlaste se, prosíme, nejpozději do 30. listopadu buď na farních webových stránkách, nebo na přihlášce vzadu v kostele. Podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. Na oběd počítejte s dobrovolným příspěvkem, pro který tam bude připravená pokladnička. Děkujeme.