Ohlášky 27. 11. 2022

  • Dnes je neděle adventní. Ve středu bude svátek sv. Ondřeje, apoštola a v sobotu je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Příští neděle bude 2. adventní.
  • Při této mši svaté zazněly renesanční roráty v provedení Českých madrigalistů. Děkujeme za muziku a zpěvy při zahájení Adventu! Dnes v 19:30 budou nešpory spojené s adventní obrazovou a hudební meditací. Jste srdečně zváni.
  • Rorátní mše svaté při svíčkách budou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny nebude.
  • V sobotu 3. prosince Vás srdečně zveme na adventní duchovní obnovu s jáhnem Jakubem Žákavcem. Přihlaste se, prosíme, nejpozději do 30. listopadu buď na farních webových stránkách, nebo na přihlášce vzadu v kostele. Podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. Na oběd počítejte s dobrovolným příspěvkem, pro který tam bude připravená pokladnička. Děkujeme.
  • Příští neděli 2. adventní jste dopoledne zváni na farní kávu a rodiče s dětmi jsou zváni na setkání s Mikulášem v sakristii. Při večerní mši svaté v 18:00 zazní G. P. Palestrina: Missa O, magnum mysterium v podání našeho sboru Amici musicae antique.
  • Od 30. listopadu je v našem klášteře výstava o Libuši Šafránkové, kterou připravila Česká televize ve spolupráci s naším klášterem. Bude k shlédnutí do 1. ledna 2023.
  • Sbírka na katolická média činí částku 10 700 Kč. Děkujeme!
  • Poděkování patří vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě Farního Silvestra i vám, kteří jste se účastnili.
  • Vzadu v bazilice si můžete vzít farní zprávy a průvodce adventem.
  • Teď po mši svaté půjdeme do kostela sv. Rocha, kde bude požehnání obnoveného prostoru, který má sloužit také jako infocentrum.