Ohlášky 22. 10. 2023

  • Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý bude nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, ve čtvrtek památka sv. Gilberta, opata našeho řádu a v sobotu svátek svatých apoštolů Šimona a Judy. Příští neděle bude 30. v liturgickém mezidobí.
  • Dnešní neděle je neděle misijní. Sbírka této mše bude odeslána na Papežská misijní díla. Bůh vám odplať vaši štědrost. Podporujme misie církve také svými modlitbami a postem.
  • Papež František vyhlásil tento pátek jako den modliteb a půstu za vyřešení izraelsko – palestinského konfliktu, za mír pro Svatou zemi.
  • Po celý měsíc říjen se modlíme před večerními mšemi, kromě nedělí, růženec. Jsme moc rádi, kdykoli přijdete a zapojíte se také do předříkávání této modlitby.