Vánoční pořad bohoslužeb

Vánoční pořad bohoslužeb

24. 12. – Štědrý den

10:00 (adventní)

16:00 Vánoční mše svatá (sbírka hraček u betléma)

24:00 Půlnoční – opat Daniel

25. 12. – Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční

10:00 Mše svatá – opat Daniel

18:00 Mše svatá – apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo – zazní Missa pastoralis S. Kolešovského)

26. 12. – Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka
10:00 Mše svatá (po mši sv. farní káva a koledy v klášteře)

18:00 Mše svatá

31. 12. – Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

10:00 Mše svatá s žehnáním rodinám

17:00 Mše svatá na poděkování (Te Deum)

1. 1. – Slavnost Panny Marie, Matky Boží (Nový rok 2024)

10:00 Mše svatá – opat Daniel

18:00 Mše svatá (J. J. Ryba – Česká mše vánoční)

5. 1. – Slavnost Zjevení Páně – vigilie

18:00 Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla

(ranní mše svatá bude v 7:15)

6. 1. – Slavnost Zjevení Páně

7:15 Mše svatá

18:00 Mše svatá

7. 1. – Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

10:00 Mše svatá (po mši svaté farní káva v klášteře)

18:00 Mše svatá (zpívá sbor Amici Musicae Antiquae)

 

Přejeme všem požehnané a pokojné Vánoce!