Ohlášky 26. 5. 2024

  • Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Zítra je nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa. Ve středu opět nezávazná památka sv. Pavla VI, papeže. Ve čtvrtek oslavíme slavnost Těla a krve Páně. Večerní mše svatá bude výjimečně v 17 hod! Celebrovat ji bude pan arcibiskup Jan Graubner a po mši svaté bude eucharistický průvod po strahovském nádvoří. Prosíme rodiče, jestli by připravili družičky, které by sypaly květiny při průvodu. V pátek svátek je Navštívení Panny Marie a v sobotu památka sv. Justina, mučedníka. Příští neděle bude 9. v liturgickém mezidobí.
  • Do konce měsíce května budou v pondělí a ve středu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské Májové pobožnosti.
    V úterý, čtvrtek a pátek se budeme přede mší svatou od 17:30 modlit růženec, modlitbu zajišťuje a všechny srdečně k účasti zve modlitební společenství.
  • Připomínáme, že červnové farní kafe, nebude na první neděli v měsíci, ale po domluvě v pastorační radě byl navržen termín v neděli 23. června po dopolední mši svaté, kde v závěru mše poděkujeme za školní rok a pak jsou všichni a také děti s rodiči zváni na zmrzlinu…
  • Prosíme ty, kteří by chtěli a mohli pomoct s organizací při Noci kostelů v pátek 7. 6., aby se hlásili panu kostelníkovi Tomášovi Vancovi. Děkujeme!
  • Vzadu v bazilice se můžete napsat na adoraci během slavnosti sv. Norberta. 6. až 8. června od 13.30 do 16.45 bude možnost tiché adorace v kapli sv. Norberta. Děkujeme za zapojení se!
  • Děkujeme za pomoc při pohoštění po biřmování minulou neděli!