Ohlášky 9. 6. 2024

  • Dnes slavíme 10. neděli v mezidobí. V úterý bude památka  sv. apoštola Barnabáše, ve čtvrtek památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve a v sobotu rovněž památka sv. Víta, mučedníka. Příští neděle bude 11. v liturgickém mezidobí.
  • (jen dopoledne, večer případně upravit) Připomínáme, že červnové farní kafe se bude konat v neděli 23. června po dopolední mši svaté, kde v závěru mše poděkujeme za školní rok a pak jsou všichni, zvlášť rodiče a děti, zváni na zmrzlinu.
  • Při dnešní večerní mši svaté zazní Missa Quinis vocibus od Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic v podání sboru Amici musicæ antiquæ, další podrobnosti najdete na vývěsce.
  • Velmi děkujeme všem, kdo jakkoli pomohli při Noci kostelů. Velice se vaší pomoci ceníme.