Pletení pomlázek

Na Květnou neděli dne 9. dubna 2017 bude strahovská farnost pořádat od 14 hodin v zahradách kapucínského kláštera na Hradčanech  jako každý rok pletení  velikonočních pomlázek. Jde o zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, při kterém si všichni zúčastnění upletou vlastní pomlázky, které jsou potřebné podle tradic na velikonoční  pondělí.