Svátost pomazání nemocných

24. března – bude při mši svaté v 18:00 hodin ve strahovské bazilice udělována svátost pomazání nemocných. Zájemci o udělení této svátosti se mohou hlásit v sakristii u bratra Zikmunda.