Ohlášky 3. 10. 2021

  • Dnes je 27. neděle v mezidobí. Zítra, v pondělí je památka sv. Františka z Assisi. V úterý máme nezávaznou památku sv. Faustíny, panny. Ve středu nezávazná památka sv. Bruna, kněze. Ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové a v sobotu máme dvě nezávazné památky sv. Dionýsia, biskupa a druhů mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze. Příští neděle bude 28. v mezidobí.
  • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců a katechumenů v klubovně na faře.
  • Ve středu v 19:00 je biblická hodina rovněž ve farní klubovně.
  • Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30(kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.
  • Příští neděli bude sbírka vyhlášená arcibiskupstvím pražským na mzdový fond pro kněze. Vzadu máte letáky s informacemi.
  • Zároveň nás v tuto neděli navštíví plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který bude hlavním celebrantem při mši svaté v 10:00.
  • V pátek a sobotu proběhnou volby do poslanecké sněmovny. Vyzýváme k účasti a zodpovědné volbě, podle nejlepšího svědomí.