Ohlášky 10. 10. 2021

  • Dnes je 28. neděle v mezidobí. Zítra, v pondělí je nezávazná památka sv. Jana XXIII, papeže. V úterý máme nezávaznou památku sv. Radima, biskupa. Ve středu je památka Bl. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka našeho řádu. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka. V pátek slavíme památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve a v sobotu máme dvě nezávazné památky sv. Markéty Marie Alacoque nebo sv. Hedviky. Příští neděle bude 29. v mezidobí.
  • V úterý je den kanonie, a proto jste zváni na mši svatou v 9:30. Mše sv. v 7:15 v ten den nebude.
  • V úterý v 19:00 bude setkání katechumenů v klášteře a ve farní klubovně bude modlitební společenství také od 19:00.
  • V pátek v 19:00 bude v klášteře setkání nově pokřtěných – mystagogie.

Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30 (kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.