Aktuální program farních aktivit 2021/2022

Biblické hodiny: Středa v 19:00 jednou za čtrnáct dní ve farní klubovně (Pohořelec 23). Vede je P. Gorazd (mob. 608247522 nebo e-mail: gorazd@centrum.cz)

Setkání katechumenů: Příprava na křest dospělých – úterý v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)

Setkání nově pokřtěných – mystagogie: Pátek v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)

Setkání biřmovanců: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš mob. 775348346 nebo e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz)

Modlitební setkání: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš nebo P. Ambrož)

Farní káva: Každou první neděli v měsíci po dopolední mši svaté v 10:00. Koná se v prostorách kláštera.