Ohlášky 17. 10. 2021

  • Dnes je 29. neděle v mezidobí. Zítra je svátek sv. Lukáše, evangelisty. V úterý máme nezávaznou památku sv. Jana de Brebeufa a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků. Ve středu je památka Bl. Jakuba Kerna, kněze našeho řádu. Ve čtvrtek je nezávazná památka bl. Karla Habsburského. V pátek pak nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže a v sobotu máme nezávaznou památku sv. Jana Kapistránského, kněze. Příští neděle bude 30. v mezidobí.
  • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců ve farní klubovně a také v 19:00 bude setkání katechumenů v klášteře.
  • Ve středu je biblická hodina v 19:00 ve farní klubovně.
  • V pátek v 19:00 je setkání nově pokřtěných v klášteře.
  • Příští neděle je misijní neděle. Při mši svaté bude sbírka na misie jak dopoledne, tak večer.
  • Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30 (kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.