Ohlášky 24. 10. 2021

 • Dnes je 30. neděle v mezidobí, neděle misijní. Sbírka této mše bude odevzdána na papežská misijní díla. Pán Bůh odplať vaši štědrost! V úterý je památka sv. Gilberta, opata našeho řádu. Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. V sobotu bude tradiční památka Panny Marie a příští neděle bude 31. v mezidobí.
 • Nové instrukce z biskupství ohledně prevence proti kovidové nákaze:
 • od pondělí 25. října 2021
  • Je zavedena povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  • Vyvozujeme z toho, že se to vztahuje i na bohoslužebné prostory, i když nejsou výslovně zmíněny. Prakticky to znamená, že je při bohoslužbách třeba buď dodržovat rozestupy 1,5 metru, nebo vyžadovat nošení respirátoru od všech zúčastněných.
  • Respirátor nemusí používat předsedající, osoby přednášející (čtení, přímluvy, atd.), zpěváci, členové sboru při zpěvu, snoubenci při obřadu a další osoby na tomto obřadu přítomné. Nemusí ho také používat předškolní děti a osoby, kterým v tom brání vážné zdravotní důvody.
 • Věřící v naší republice, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu, mají možnost výjimečně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v tomto týdnu od 25. 10. Toto dovolení platí do roku 2026.
 • Příští neděli bude mši svatou v 10:00 celebrovat Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký.
 • V úterý v 19:00 je modlitební společenství ve farní klubovně a zárověň v 19:00 setkání katechumenů v klášteře.
 • Po celý měsíc říjen se modlíme před večerní mší svatou mimo neděli modlitbu růžence. Zveme vás k této modlitbě a vyzýváme také k modlitbě růžence v rodinách. Připomínáme též výzvu spojit se v modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin s úmyslem za odvrácení koronavirové pandemie.