Ohlášky 31. 10. 2021

  • Dnes je 31. neděle v mezidobí. V pondělí máme slavnost Všech svatých, v úterý pak Vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Ve středu je nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka a ve čtvrtek památka sv. Karla Boromejského, biskupa. V sobotu bude tradiční památka Panny Marie a příští neděle bude 32. v mezidobí.
  • V pondělí odpoledne a v úterý po celý den lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek: svátost smíření v nejbližší době, svátost oltářní a modlitba na úmysl svatého Otce a při návštěvě kostela modlitba Páně a vyznání víry.
  • Po celý měsíc listopad je možné získat plnomocné odpustky, stejně jako minulý rok z důvodů pandémie.
  • V úterý 2. 11. jste zváni na mši svatou v 7:15 a v 18 hod zde v bazilice, na hřbitově v Nebušicích bude mše svatá v 10 hod. Při večerní mši svaté zazní Missa aulica in C.
  • Připomínáme setkání biřmovanců v úterý v 19hod ve farní klubovně.
  • Ve středu je biblická hodina v 19:00 ve farní klubovně.
  • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle budou 1. v měsíci listopadu. Pátek – adorace, sobota – pouť k Panně Marii z Exilu a v neděli po dopolední mši svaté farní káva.
  • V neděli se uskuteční sbírka na činnost Charity.
  • Vyhlášené sbírky v našem kostele vynesly tyto částky: na církevní školství – 16 303 Kč, na mzdový fond pro kněze – 11 615 Kč, na misie – 17 375 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.
  • Prosíme o modlitbu za našeho bratra Damiána, kostelníka, leží ve velice vážném stavu v nemocnici. Děkujeme.