Bohoslužby 1. a 2. 11. 2021

1.11. – Slavnost Všech svatých

7:15 mše svatá

18:00  – při této mši zazní Missa aulica in C – chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala

2.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7:15 mše svatá

10:00 mše svatá na hřbitově v Nebušicích

18:00 mše svatá, kde zazní chorální Requiem zpívané strahovskou scholou