Milostivé léto – akce Charity

Arcidiecézní charita Praha Bulletin listopad 2021
Milí přátelé,

na konci října nabyla účinnosti novela exekučního řádu, kterou se rozběhlo tzv. milostivé léto. Mnohým dlužníkům svitla naděje, že by se mohli konečně zbavit svých dluhů, pokud by zvládli zaplatit jistinu, tedy jen původní dluh bez úroků a penále. Kde mají ale v relativně krátké době na jistinu vzít, když jim exekutoři už všechno, co mohli, zabavili? Vyhlásili jsme proto sbírku, abychom lidem na cestě ven z dluhového labyrintu pomohli. Máme pro vás dobrou zprávu. Sbírka již pomáhá prvním dlužníkům. Bulletin přináší více podrobností.   

Helena Kopecká S poděkováním za vaši pomoc,
Helena Kopecká
vedoucí Poradny pro lidi v tísni