Ohlášky 21. 11. 2021

 • Dnes je poslední neděle v mezidobí, slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. V pondělí je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky muzikantů a církevní hudby. V úterý máme dvě nezávazné památky, sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nebo sv. Kolumbána, opata. Ve středu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků, ve čtvrtek nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice a sobotu budeme slavit tradičně mariánsky. Příští neděle bude 1. adventní, začne nový církevní rok.
 • Ve čtvrtek 18. 11. nám zemřel bratr Damián. Rozloučíme se s ním ve čtvrtek v 10 hodin při mši svaté tady v bazilice a následně bude jeho tělo uloženo do hrobu v Nebušicích. Děkujeme všem za modlitby za něj.
 • Od adventu bývá zvykem otevírat další ročník katechumenátu – období přípravy na křest, případně jiné svátosti, pro dospělé. Pokud byste věděli o někom, kdo nad tímto krokem přemýšlí, prosíme upozorněte ho na tuto možnost.
 • Příští neděli bude na začátku mše svaté žehnání adventních věnců, které si přinesete. Mši svatou v 10:00 by měl spolu s námi slavit jako hlavní celebrant náš generální opat Jos Wouters, který přiletí z Říma.
 • Již nyní připomínáme, že budou opět rorátní mše svaté během adventu vždy ve středu a v sobotu5:45, na které srdečně zveme. Je to mše svatá pouze při svíčkách a se zpívanými roráty.
 • Připomínáme, že po celý měsíc listopad lze mimořádně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce a při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.
 • Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci připomínáme závazná nařízení:
  • Je povinnost mít na bohoslužbách ochranu dýchacích cest.
   • Stále jsou v platnosti výjimky pro celebranta, přednášející, čtenáře, kantory, zpěváky apod.
  • Je třeba při bohoslužbách dodržovat rozestupy 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb (a pokud se nejedná o členy jedné domácnosti).
 • Připojuji se (jako farář) k výzvě arcibiskupa Jana Graubnera: Pokud vám v tom nebrání zdravotní komplikace nebo jiné vážné důvody, doporučuji všem, kteří se ještě nenechali očkovat, aby tak pro dobro své i dobro druhých učinili. Je to projev ohleduplnosti k druhým a také k naším lékařům a zdravotníkům, kteří v této pandemické době musí čelit velkému pracovnímu náporu a vypětí sil.