Ohlášky – 1. advent – 28.11.2021

  • Dnes je 1. neděle adventní, začíná nový církevní rok, cyklus C. V úterý máme svátek sv. Ondřeje, apoštola, ve středu nezávaznou památku sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka, v pátek památku sv. Františka Xaverského, kněze a v sobotu nezávaznou památku sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 2. adventní. Mši svatou dopoledne bude celebrovat Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.
  • Upozorňujeme a srdečně zveme ve středu a v sobotu ráno v 5:45 na rorátní mše svaté pouze za svitu svící. V tyto dny odpadají mše v 7:15.
  • Pátek a sobota tohoto týdne a následující neděle jsou 1. v měsíci prosinci. V pátek bude po večerní mši tradiční výstav NSO a svátostné požehnání a v sobotu opět po večerní mši mariánská pobožnost.
  • Příští neděli bude po dopolední mši svaté následovat v kapli Pasovské Panny Marie Mikulášská nadílka, zveme všechny děti! Farní kafe tentokrát nebude.
  • Děkujeme, že dodržujete protiepidemická opatření. Pro bohoslužby se zatím nic nového nevyhlásilo. Co se týká bohoslužeb, máme dodržovat rozestupy, používat respirátory a dezinfikovat si ruce. Nová nařízení se týkají pouze setkávání mimo bohoslužeb, kde při setkání nad 20 lidí se musí prokazovat bezinfekčnost a do 20 lidí se ve vnitřních prostorách musí používat respirátory. To se u nás týká jen setkání biřmovanců, které se koná v úterý ve farní klubovně naživo, setkání katechumenů, mystagogie a biblických hodin už budou online.
  • Od adventu bývá zvykem otevírat další ročník katechumenátu – období přípravy na křest pro dospělé. Pokud byste věděli o někom, kdo nad tímto krokem přemýšlí, prosíme upozorněte ho na tuto možnost.