Ohlášky 5. 12. 2021

  • Dnes je 2. neděle adventní. Zítra je nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa. V úterý máme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, ve středu je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, ve čtvrtek nezávazná památka sv. Jana Didaka, v pátek nezávazná památka Panny Marie Loretánské, v sobotu pak máme nezávaznou památku sv. Damasa I., papeže. Příští neděle bude 3. adventní. Mši svatou bude dopoledne celebrovat Mons. Martin David, biskup ostravsko – opavský, přesněji řečeno Apoštolský administrátor „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“ ostravsko-opavské diecéze.
  • Příští neděli bude sbírka na bohoslovce a po večerní mši svaté zveme na prohlídku výstavy o sv. Norbertovi a pak v 19:30 na hudebně – obrazovou adventní meditaci na biblické téma Kořen Jesse, která bude součástí nešpor.
  • Upozorňujeme a srdečně zveme ve středu a v sobotu ráno v 5:45 na rorátní mše svaté pouze za svitu svící. V tyto dny nejsou mše v 7:15.
  • Děkujeme, že dodržujete protiepidemická opatření. Pro bohoslužby se zatím nic nového nevyhlásilo. Co se týká bohoslužeb, máme dodržovat rozestupy, používat respirátory a dezinfikovat si ruce. Nová nařízení se týkají pouze setkávání mimo bohoslužeb, kde při setkání nad 20 lidí se musí prokazovat bezinfekčnost a do 20 lidí se ve vnitřních prostorách musí používat respirátory. To se u nás týká jen setkání biřmovanců, které se koná v úterý ve farní klubovně naživo, setkání katechumenů, mystagogie a biblických hodin už bývají online.
  • Od adventu bývá zvykem otevírat další ročník katechumenátu – období přípravy na křest pro dospělé. Pokud byste věděli o někom, kdo nad tímto krokem přemýšlí, prosíme upozorněte ho na tuto možnost.
  • !!! dopředu upozorňujeme, že za čtrnáct dnů, tedy na 4. neděli adventní 19. prosince, bude dopolední mše svatá výjimečně v 9:00 hodin kvůli přímému přenosu adventního koncertu Českou televizí. Večerní mše svatá v ten den nebude. Děkujeme za pochopení! !!!