Ohlášky 12. 12. 2021

  • Dnes je 3. neděle adventní. Zítra je památka sv. Lucie, panny a mučednice. V úterý máme památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 4. adventní.
  • Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce. Děkujeme za podporu.
  • Upozorňujeme a srdečně zveme ve středu a v sobotu ráno v 5:45 na rorátní mše svaté pouze za svitu svící. V tyto dny nejsou mše v 7:15.
  • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců. Teple se oblečte, budeme tentokrát v bazilice uklízet a obdivovat její krásu z jiné perspektivy. Čisticí prostředky a nářadí máme, nemusíte nic nosit. Bude to pod vedením P. Mikuláše.
  • Blíží se Štědrý den a s ním v naší strahovské bazilice i tradiční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků u nás.

Jako obvykle 24.12. před odpolední vánoční mši svatou, která začíná v 16:00 hodin, budou moct děti s rodiči přinášet tyto dárky k betlému vzadu v kostele. Děkujeme za štědrost a pomoc!

  • Upozorňujeme, že příští neděli adventní, bude mše svatá dopoledne už v 9:00 a večerní mše sv. nebude. ČT bude v naší bazilice chystat přímý přenos adventního koncertu.