Ohlášky 9. 1. 2022

  • Dnes je svátek Křtu Páně. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. V pátek je památka bl. Gottfrieda, řeholníka našeho řádu. Příští neděle je 2. v mezidobí.
  • Dnes místo večerní mše svaté v 18 hodin budou slavnostní zpívané nešpory, při nichž budou ostatky svatého Norberta opět uložené do boční kaple svatého Norberta. Jste srdečně zváni na ukončení našeho řádového jubilea.
  • V úterý bude v 19:00 setkání biřmovanců ve farní klubovně.
  • Dnes budou před bazilikou po mši svaté tříkráloví koledníci, můžete přispět na tříkrálovou sbírku charity, která byla zahájená 1. ledna a potrvá do 16. ledna. Přispět lze také online. Informace máte i na webu farnosti farnoststrahov.cz. Děkujeme za podporu charitní činnosti.
  • Chceme poděkovat všem, kteří jste s námi prožívali toto jubileum 900 let našeho řádu. Byl to pro nás milostiplný rok a dnes za to Bohu děkujeme, a i nadále chceme skrze přímluvu sv. Norberta a v blízkosti jeho ostatků naplňovat své poslání a být věrní jeho odkazu. Prosíme vás všechny také o modlitby za nás a děkujeme za veškerou podporu a pomoc!
  • Děkujeme i za dnešní hudební doprovod českým madrigalistům a žesťům z Bamberka.