Ohlášky 16. 1. 2022

  • Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je památka sv. Antonína, opata. V úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb na tento úmysl. Ve středu se budeme modlit za krále Vladislava II, zakladatele našeho kláštera. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka, jednoho z patronů proti moru a jiným pohromám, vzývaných také nyní, v období koronavirové pandemie (jeho sošku najdete v kapli sv. Norberta na bočním oltáři). V pátek je památka sv. Anežky, panny a mučednice a v sobotu nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.
  • Připomínáme a vyzýváme k modlitbám za jednotu křesťanů, zvláště v týdnu od 18. do 25. ledna. Úkol hledat cesty ke sjednocení křesťanských církví je stále palčivý a aktuální, snažme se být tvůrci pokoje a jednoty, nikoli svárů a rozdělení.
  • Příští neděle 3. v mezidobí je papežem vyhlášena jako neděle Božího slova. Při mši svaté dopoledne v 10:00 naší lektoři a ti, kteří předčítají Boží slovo při liturgii budou mít možnost dostat zvláštní požehnání, při kterém má vyniknout důležitost jejich služby. Proto prosíme naše lektory, aby se této dopolední mše svaté, pokud možno všichni účastnili.

Prosíme vás také o dar na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti. Vzadu v kostele budou příští neděli letáky se složenkou, kdo bude chtít, může přispět. Děkujeme.

  • Ještě je tu poděkování za sbírku hraček dětem uprchlíků, která je zde tradičně pořádána na Štědrý den. (Přečíst dopis…)
  • Dnes je ještě možnost přispět na Tříkrálovou sbírku v sakristii. Děkujeme.