Ohlášky 23. 1. 2022

  • Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, v pondělí, je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. V úterý máme svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu je památka svatých biskupů Timoteje a Tita, ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny, zakladatelky řádu sv. Voršily. V pátek je památka opět svatého učitele církve sv. Tomáše Akvinského, kněze, sobotu prožijeme tradičně mariánsky a příští neděle bude 4. v liturgickém mezidobí.
  • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců ve farní klubovně.
  • Ve středu v 7:15 bude mše svatá s našimi biskupy, kteří zde v Praze budou mít zasedání ČBK. Mši svatou bude celebrovat Mons. Tomáš Holub s dalšími 11 biskupy.
  • Připomínáme a vyzýváme k modlitbám za jednotu křesťanů. Týden modliteb sice v úterý končí, ale úkol hledat cesty ke sjednocení křesťanských církví je palčivý stále, snažme se být tvůrci pokoje a jednoty, nikoli svárů a rozdělení.
  • Několik farníků mi psalo, že jsou v karanténě a v těchto dnech se nákaza výrazněji šíří. Vyzývám k opatrnosti a dodržování pravidel a tím i k ohleduplnosti vůči druhým. Bohoslužby jsou beze změn a aktivity zatím také.
    Myslím na všechny nemocné a také na ty, kteří musí zůstat v karanténě. Můžete využít možnost online bohoslužeb ze Strahova.
  • Vzadu v kostele jsou letáky se složenkou na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti, a tak prosíme, abyste tuto činnost šíření Božího slova a prohlubování biblického vzdělání podpořili dle svých možností. Děkujeme! (Dopis kardinála Duky…)