Ohlášky 30. 1. 2022

  • Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, v pondělí, je památka sv. Jana Boska, kněze. Ve středu máme slavnost Uvedení Páně do chrámu, ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V pátek je památka sv. Bedřicha, opata našeho řádu, v sobotu pak památka sv. Agáty, panny a mučednice a příští neděle bude 5. v liturgickém mezidobí.
  • Ve středu o slavnosti Uvedení Páně do chrámu, bude večerní mše svatá pontifikální, kterou bude celebrovat opat Daniel a na začátku této mše svaté bude žehnání svící a průvod se světlem. Svíce na začátku bohoslužby budou pro vás k dispozici vzadu v bazilice.
  • Ve čtvrtek je sv. Blažeje a dle prastaré tradice se v ten den uděluje svatoblažejské požehnání. Na konci mše svaté ráno i večer budete mít možnost toto požehnání přijmout.
  • Pátek, sobota a neděle jsou první v měsíci. Pátek v závěru mše svaté adorace, v sobotu po večerní mši svaté mariánská pobožnost, v neděli na začátku mše svaté asperges (připomínka křtu). Z pochopitelných důvodů zatím nebude farní káva po dopolední mši svaté.
  • Vyzývám v této době intenzivního šíření koronaviru k opatrnosti a dodržování pravidel a tím i k ohleduplnosti vůči druhým. Bohoslužby jsou beze změn a aktivity zatím také. Myslím na všechny nemocné a také na ty, kteří musí zůstat v karanténě. Můžete využít možnost online bohoslužeb ze Strahova.
  • Jak víte, byli jsme vyzvání papežem Františkem k přípravě na synodu o synodalitě v církvi, která má proběhnout v roce 2023, ale na kterou se máme připravovat i v rámci farnosti. Příští neděli budete mít možnost si vzít dotazník, kde bude pár otázek, na které budete moct odpovědět a další neděli to můžete odevzdat do schrány, která bude připravena vzadu v bazilice. Jak píše papež František: „Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“