Ohlášky 6. 2. 2022

  • Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý jsou dvě nezávazné památky – sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny, Bakhity, panny. Ve středu máme památku sv. Scholastiky, panny. Ve čtvrtek je svátek Bl. Hug(on)a, opata našeho řádu. V pátek je nezávazná památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných, v sobotu bude sobotní památka Panny Marie a příští neděle bude 6. v liturgickém mezidobí.
  • V úterý bude setkání biřmovanců v 19:00 ve farní klubovně.
  • Pátek, den památky Panny Marie Lurdské, je vyhlášen jako den nemocných. Máme na ně pamatovat modlitbou, návštěvou, péčí, ale také je to den, kdy bude možnost přijmout společně svátost nemocných. Budeme ji udělovat při večerní mši svaté. Důvodem k přijetí svátosti může být jak vážnější nemoc, tak postupující stáří, které samo o sobě může být vnímáno jako ohrožení života. Před přijetím svátosti doporučujeme přijmout svátost smíření. Těm, kdo by z důvodů pandemie měli obavy z hromadného přijetí svátosti nemocných, samozřejmě nabízíme přijetí soukromé.
  • Jak víte, byli jsme vyzvání papežem Františkem k přípravě na synodu o synodalitě v církvi, která má proběhnout v roce 2023, ale na kterou se máme připravovat i v rámci farnosti. Dnes máte možnost si vzít dotazník vzadu v kostele, kde je pár otázek, na které můžete odpovědět. Je to samozřejmě dobrovolné a můžete to vyplnit i jako rodina. Možná to bude příležitost, že jako rodina se nad tím spolu zamyslíte a může vás i tato skutečnost obohatit, ale můžete to vyplnit i jako jednotlivci, to necháme na vás. Příští neděli, tedy 13. 2., to můžete odevzdat do schránky, která bude připravena vzadu v bazilice. Bude tam už i během týdne, vyplněné dotazníky odevzdejte, prosíme,  nejpozději do 15. 2. Instrukce jsou v dotazníku. Děkujeme za účast a těšíme se na vaše podněty.