Ohlášky 2. 10. 2022

  • Dnes je 27. neděle liturgického mezidobí.
    V úterý bude památka sv. Františka z Assisi, kněze, ve středu nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny, ve čtvrtek nezávazná památka sv. Bruna, kněze a v pátek památka Panny Marie Růžencové.
    Příští neděle bude 28. v liturgickém mezidobí.
  • Jen při ranní mši svaté: Nyní, po mši svaté, vás zveme na farní kafe (dle počasí venku či uvnitř v klášteře).
  • Tento  měsíc říjen, je měsícem růžencovým. Růženec se budeme modlit před každou večerní mší svatou mimo neděli. Prosíme, přicházejte pokud možno včas a zapojujte se také aktivně do předříkávání této modlitby. Děkujeme.
  • Pátek tohoto týdne je první v měsíci říjnu. Po večerní mši svaté bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní a svátostné požehnání.
  • Minulou neděli se vybralo na církevní školství 10 586 Kč. Děkujeme!