Ohlášky 25. 9. 2022

Ohlášky strahovské farnosti

  1. 9. 2022 – 26. neděle v mezidobí
  • Dnes je 26. neděle liturgického mezidobí. Zítra máme nezávaznou památku sv. Kosmy a Damiána, mučedníků a v úterý památku sv. Vincence z Paula, kněze. Ve středu bude slavnost hlavního patrona českého národa, sv. Václava, mučedníka, ve čtvrtek svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a v sobotu rovněž památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí.
  • Dnešní sbírka je určená pro církevní školství. Děkujeme za vaší podporu!
  • Ve středu je slavnost sv. Václava, mše svaté budou jako obvykle ráno v 7:15 a večer v 18:00. Povzbuzujeme také k účasti na národní pouti ve Staré Boleslavi.
  • Sobota a neděle budou první v měsíci říjnu. V sobotu bude tedy po večerní mši následovat mariánská pobožnost a v neděli po dopolední mši bude farní káva.
  • Náš klášter a Národní památkový ústav vás dnes zvou k účasti na workshopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se od 13 hodin v Zimním refektáři našeho kláštera. Zakončen bude v 17 hodin liturgií nešpor v bazilice s představením textilní památky naším opatem. Podrobnosti jsou na vývěsce vzadu v kostele.