Ohlášky 16. 10. 2022

  • Dnes je 29. neděle liturgického mezidobí.

V pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka,
v úterý svátek sv. Lukáše, evangelisty, ve středu je nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Jaguese, kněží, a druhů, mučedníků nebo sv. Pavla od Kříže, kněze, ve čtvrtek bude památka bl. Jakuba Kerna, kněze našeho řádu, v pátek máme památku sv. Voršily a její družek, mučednic. V sobotu je nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže a příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

 

  • Příští neděli bude sbírka na misie – je totiž misijní neděle.
  • Srdečně zveme 18. října v 18 hodin do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na mši svatou ke cti sv. Lukáše především lékaře, pracovníky ve zdravotnictví a vedení zdravotnických zařízení. Hlavní celebrant: Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.
  • Tento měsíc říjen, je měsícem růžencovým. Růženec se modlíme před každou večerní mší svatou mimo neděli. Prosíme, přicházejte, pokud možno včas a zapojujte se také aktivně do předříkávání této modlitby. Děkujeme.