Ohlášky 23. 10. 2022

  • Dnes je 30. neděle liturgického mezidobí – misijní neděle.

V pondělí je nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, ve středu je památka sv. Gilberta, opata našeho řádu, v pátek máme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. V sobotu tradiční sobotní památka Panny Marie a příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.

  • Dnešní sbírka je věnovaná na podporu misijní činnosti církve ve světě. Také máme vzpomenout v modlitbě na všechny, kteří slouží evangeliu jako misionáři v různých částech světa.
  • Tento měsíc říjen, je měsícem růžencovým. Růženec se modlíme před každou večerní mší svatou mimo neděli. Prosíme, přicházejte, pokud možno včas a zapojujte se také aktivně do předříkávání této modlitby. Děkujeme.
  • Připomínáme možnost svátostí smíření vždy půl hodiny před večerní mši svatou a v neděli i před dopolední. Blíží se listopadové svátky Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, proto vás chceme povzbudit k přijetí této svátosti.