Ohlášky 30. 10. 2022

 • Dnes je 31. neděle liturgického mezidobí. Zítra, v pondělí, máme nezávaznou památku sv. Wolfganga, biskupa. V úterý budeme slavit slavnost Všech svatých a ve středu tradičně navazuje Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Ve čtvrtek bude opět nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka a v pátek památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka minulé neděle na misie vynesla 14 800Kč. Děkujeme!
 • Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, svatého přijímání a modlitby na úmysl svatého Otce je třeba navštívit hřbitov a pomodlit se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé. V úterý 1.11. odpoledne a ve středu 2.11. po celý den je možno místo návštěvy hřbitova pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry.
  • Zvlášť chceme pozvat na slavnostní večerní pontifikální mše v úterý a ve středu, bude celebrovat náš pan opat Daniel, v úterý, o slavnosti Všech svatých, při mši svaté zazní gregoriánský chorál a ve středu při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé zazní Requiem od Roberta Führera, po nějakou dobu též působícího jako strahovský regenschori.
  • Příští neděli budeme slavit povýšení našeho opatského kostela na baziliku minor, při večerní mši svaté zazní hudba starých renesančních mistrů Tomáše Victorii a Orlanda Lassa.
  • Nejenom v souvislosti s odpustky chceme připomenout možnost přijetí svátosti smíření zpravidla půl hodiny před každou večerní a nedělní dopolední mší svatou.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci listopadu. V neděli, bude-li tomu počasí přát, se uskuteční farní kafe v sale terreně.
 • Od 1. listopadu najedeme na nový režim vpouštění aut do areálu strahovského nádvoří. Při vjezdu dostanete „parkovací lístek“, který při výjezdu bude třeba zase odevzdat. Prosíme o trpělivost při zavádění nové praxe a respektování pokynů vrátných. Děkujeme.
 • Zveme Vás na 25. ročník Farního silvestra, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupné je 300 Kč a zahrnuje večeři formou rautu bez nápojů. Těšit se můžete na příjemný večer s hudbou a bohatou tombolou. Vstupenky si můžete zakoupit či rezervovat u Tomáše Vrány po této mši svaté a podobně i následující týdny vždy v neděli po dopolední mši svaté. Vstupenek je omezený počet, proto neváhejte! Informace naleznete rovněž na vývěsce a webu farnosti.