Ohlášky 6. 11. 2022

  • Dnes je 32. neděle liturgického mezidobí, den výročí povýšení opatského kostela na baziliku minor. V úterý budeme slavit svátek Všech svatých premonstrátů a řeholních kanovníků. Ve středu následuje svátek Posvěcení lateránské baziliky, hlavního kostela katolické církve. Ve čtvrtek bude památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v pátek památka sv. Martina, biskupa a v sobotu do třetice památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Příští neděle bude 33. v liturgickém mezidobí.
  • (jen při dopolední mši) Po mši svaté vás zveme na farní kafe. Vzhledem k chladnému počasí to bude jako obvykle ve spodní chodbě kláštera.
  • Při dnešní večerní mši svaté zazní v rámci oslavy povýšení našeho kostela na baziliku minor hudba starých renesančních mistrů Tomáše Victorii a Orlanda Lassa v podání sboru Amici musicae antiquae (čti: amící muzicé antikvé :).
  • Dnešní den je možné v naší bazilice získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.
  • Příští neděli bude sbírka na podporu katolických sdělovacích prostředků.
  • Zveme Vás na 25. ročník Farního silvestra, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupné je 300 Kč a zahrnuje večeři formou rautu bez nápojů. Těšit se můžete na příjemný večer s hudbou a bohatou tombolou. Vstupenky si můžete zakoupit či rezervovat u Tomáše Vrány po nedělních dopoledních mších svatých. Vstupenek je omezený počet, proto neváhejte! Informace naleznete rovněž na vývěsce a webu farnosti.
  • 26. listopadu bude v katedrále také přijetí nových katechumenů a jejich uvedení do přípravy na křest. Pokud víte o někom, kdo uvažuje o křtu či o cestě víry, prosím upozorněte ho na tuto možnost a dejte mu na nás kontakt. Příprava už začala, lze se ovšem stále připojit.