Ohlášky 18. 12. 2022

  • Dnes je 4. neděle adventní. V sobotu je Štědrý den a příští neděli je Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční.
  • Rorátní mše svaté při svíčkách jsou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny není.
  • V sobotu na Štědrý den bude ještě adventní mše svatá ráno v 7:15. Odpoledne v 16:00 bude vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi, při které se také uskuteční tradiční vánoční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků. Děti při obětním průvodu přinesou dárky k jesličkám vzadu v kostele. Děkujeme!

         Půlnoční mše svatá bude opravdu o půl noci (24:00) a bude ji celebrovat pan opat Daniel.

  • V neděli na Slavnost Narození Páně bude v 10:00 pontifikální mše svatá, kterou bude slavit opat Daniel a večerní mši svatou v 18:00 bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Okolo. Při večerní mši svaté zazní Missa pastoralis in C od J. J. Ryby v provedení našeho chrámového sboru.
  • V podělí 26. 12. pak bude svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – mše svaté budou jako v neděli, tedy v 10:00 a v 18:00. Po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe a zpívání koled do kláštera.
  • Pořad vánočních bohoslužeb je na farním webu, ve vývěskách a také ve farním zpravodaji, který jste si mohli na začátku adventu vzít.
  • Ke svátosti smíření před svátky máte možnost přistoupit tento týden vždy půl hodiny před večerní mši svatou. Využijte této možnosti.