Vánoční bohosužby

  1. 12. – Štědrý den

7:15 (adventní) P. Gorazd

16:00 Vánoční mše svatá (sbírka hraček u betléma)

24:00 Půlnoční – opat Daniel

  1. 12. – Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční

10:00 Mše svatá – opat Daniel

18:00 Mše svatá – apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo (Missa pastoralis in C – J. J. Ryby)

  1. 12. – Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka

10:00 Mše svatá

18:00 Mše svatá

  1. 12. – Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7:15 mše svatá

18:00 mše svatá s požehnáním rodinám

  1. 12. – Sv. Silvestra, papeže

         7:15 Mše svatá

       17:00 Mše svatá na poděkování (Te Deum)

  1. 1. – Slavnost Panny Marie, Matky Boží (Nový rok 2023)

10:00 Mše svatá – opat Daniel

       18:00 Mše svatá (J. J. Ryba – Česká mše vánoční)

Přejeme všem požehnané a pokojné Vánoce!