Ohlášky 25. 12. 2022

  • Dnes je slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční. Zítra oslavíme svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v úterý svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty a ve středu svátek sv. Betlémských mláďátek, mučedníků. V pátek oslavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Příští neděli je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Začne rok 2023.
  • Dnešní večerní mši svatou v 18:00 hodin bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Okolo. Zazní při ní Missa pastoralis in C od Jakuba Jana Ryby v provedení našeho chrámového sboru.
  • V pondělí, o svátku sv. Štěpána, budou v našem kostele mše svaté jako v neděli, tedy v 10 a v 18 hodin. Po dopolední mši svaté jste srdečně zváni na farní kafe spojené se zpíváním koled.
  • V úterý na svátek sv. Jana apoštola se bude při večerní mši svaté žehnat víno.
  • Ve středu na svátek Betlémských mláďátek bude v naší bazilice ve 14:00 adorace při příležitosti modliteb za nenarozené děti, které organizuje Hnutí pro život, a proto ve čtvrtek po večerní mši svaté adorace nebude.
  • V pátek je svátek sv. Rodiny a při večerní mši svaté bude požehnání rodin.
  • V sobotu, v poslední den roku, bude večerní mše svatá tradičně posunutá už na 17 hodin a bude zakončená děkovným zpěvem Te Deum.
  • Příští neděli na Nový rok zazní při večerní mši svaté Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání našeho chrámového sboru.