VYJÁDŘENÍ VEDENÍ KLÁŠTERA K BOHOSLUŽBĚ ZA VLAST V SOBOTU 27.5. V 18 HOD.:

 
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé i všichni, kdo se zajímáte o dění v naší zemi,
na tuto sobotu 27.5. přislíbil P. Michael Pojezdný, bývalý opat našeho kláštera, že se při večerní mši svaté v 18 hodin pomodlí za naši vlast. Sobotní večerní mši svatou pravidelně slouží a přijímá na ni úmysly, jak je obecně zvykem – čili na víceméně jakýkoliv dobrý úmysl. Situace se ohledně této bohoslužby bohužel vyvinula tak, že hrozí její zneužití k politickým cílům. P. Michael prohlašuje, že sobotní mše svatá bude jen modlitbou, politika nebude jejím tématem a mimo bohoslužbu ani v kostele, ani na pozemku kláštera neproběhnou žádné politické akce. Protože k modlitbě a vztahu s Bohem je z našeho pohledu volán každý člověk nezávisle na svém politickém přesvědčení, nepovažujeme za správné této bohoslužbě jen na základě určitého hrozícího nebezpečí bránit. Zároveň s plným vědomím prohlašujeme, že cokoliv nad rámec modlitby není akcí kláštera, ale jednotlivců, kteří nás o svolení nežádali a my jsme jim ani žádné nedali. Pokud by se situace vyvinula tak, že by se záměr k politickému zneužití bohoslužby a kláštera prokázal, podnikneme další kroky. Klášter ani oficiálně, ani neoficiálně nepodporuje žádné politické uskupení.
Níže přikládáme vyjádření bývalého pana opata.
opat Daniel Janáček, O.Praem., a konvent premonstrátů
Vyjádření emeritního pana opata Michaela Pojezdného O.Praem.:
Vážení,
protože přicházejí dotazy ohledně této mše sv., sděluji: Byl jsem požádán paní z naší farnosti o modlitbu při mši sv. za naši vlast. Tuto modlitbu beru pro věřícího člověka jako samozřejmou. O ničem jiném nebylo jednáno. Klášter je místo pokoje a ticha a přeji si a budu se snažit, aby takovým zůstal i nadále. Pokud někdo očekává něco jiného, ať nechodí.
S přáním všeho dobrého
Michael Pojezdný O.Praem.