Noc kostelů – 2. 6. 2023 – bazilika

Program

18:00 – 18:50 Mše svatá – P. Gorazd

 

18:50 – 19:00 Rozeznění zvonů

 

19:00 – 19:10 Hudební okénko na zahájení

 

19:10 – 19:50 Možnost prohlídky baziliky – individuální

 

19:50 – 20:15 Slovo o svátosti křtu – P. Mikuláš

 

20:15 – 20:50 Schola strahoviensis – P. Gorazd a bratři premonstráti

 

21:00 – 21:45 Varhanní koncert – Vladimír Roubal a jeho hosté

 

21:45 – 22:00 Slovo na závěr a modlitba za mír