Poděkování za dary na nové zvony

Poděkování patří všem, kteří svým darem přispěli na nové zvony pro strahovskou baziliku. Zvony byly posvěceny v sobotu 28. listopadu 2020 při zahájení jubilejního roku 900 let našeho řádu panem kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. V bazilice budete mít možnost si je prohlédnout a případně zazvonit do června 2021. Přispět na zvony lze na účet 51-2541520227/0100. Děkujeme!

Můžeme také vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Každou neděli večer v 18:00 je také sloužená mše svatá za živé a + dobrodince našeho kláštera.

P. Mikuláš

Zdravice P. Mikuláše, nového duchovního správce

Milí bratři a sestry,

v neděli 28. června jsem si připomněl 18 let mého kněžského svěcení a zároveň jsem se loučil ve farnostech Milevsko, Květov a Sepekov, které jsem spravoval devět let. Kdosi mi při tom loučení řekl zajímavou myšlenku, že když mám osmnáct let kněžství, tak je to dospělost. V osmnácti se většinou odchází z domu a že já se domů – tedy na Strahov – vracím. A je to tak. Na Strahov jsem se těšil a díky pozvání pana opata Daniela k nové službě v komunitě i ve farnosti mohu v určitém smyslu pokračovat v životě s bratřími i s vámi farníky. Mnohé z vás znám ještě z dob, kdy jsem byl zde na Strahově ve formaci. Vždy jsem se sem rád vracel a teď mě těší, že můžeme opět být spolu. Moje služba od 1. 7. 2020 tedy spočívá v tom, že v rámci komunity jsem novicmistrem a zároveň vaším duchovním správcem. Chci vás všechny poprosit o modlitby a duchovní podporu a také vás ujišťuji, že na vás myslím.

Děkuji moc!

P. Mikuláš Selvek

Ohlášky – 5. neděle velikonoční

10.5.2020 – 5. neděle velikonoční

Dnes je 5. neděle velikonoční. V úterý oslavíme svátek posvěcení pražské katedrály, ve středu máme nezávaznou památku Panny Marie Fatimské, ve čtvrtek svátek sv. Matěje, apoštola a v sobotu svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, hlavního patrona Čech. Příští neděle bude 6. velikonoční.

Od pondělí budou v bazilice obnoveny mše svaté pro veřejnost a to v následující úpravě: ve všední dny bude mše svatá vždy ráno v 7:15 a večer v 19hod. Dosud zapsané mešní intence budou slouženy v 19hod. V neděli 17.5. budou mše svaté v 10 a v 18hod; dopoledne, v případě účasti věřících vyšší, než 100 lidí bude paralelně sloužena mše svatá na jiném místě. I z tohoto důvodu přijďte, prosíme, včas na bohoslužbu.

Při všech bohoslužbách bude nutno:
používat roušky přes ústa a nos
svaté přijímání se bude podávat pouze na ruku
bude nutno zachovat (mimo členy jedné domácnosti) rozestupy 2m

Obnovení veřejných bohoslužeb na Strahově od pondělí 11.5.2020

Řád bohoslužeb
11.5.-7.6.2020

Milí farníci,

od pondělí 11.5.2020 jsou při dodržení předepsaných opatření opět dovoleny veřejné bohoslužby. Až do úplného uvolnění omezení počtu účastníků budou na Strahově probíhat v následujících časech:

pondělí až sobota 07:15 19:00
neděle 10:00 18:00

Příležitost ke svaté zpovědi máte vždy před večerní mší svatou v kapli Ecce homo (vpředu vlevo), příp. kdykoliv po dohodě s knězem.

Pokud by počet účastníků na nedělní dopolední mši svaté měl přesáhnout 100 lidí, bude pro věřící nad tento počet sloužena paralelně mše svatá v Letním refektáři kláštera. Informace Vám vždy podá a Vás nasměruje služba u vchodu.

Hygienická opatření, která zavazují každého účastníka bohoslužby, budou vyvěšena. Děkuji za Vaše pochopení.

I nadále máte možnost sledovat nedělní dopolední mše svaté na Strahově přes Youtube.

Těší mě, že se při bohoslužbách budeme moci opět setkávat, a přeji požehnaný mariánský měsíc!

P. Norbert Vehovský, O.Praem.

Výzva k podpoře

Výzva k podpoře

Dvomi•Art,

která vystavovala v areálu kláštera, darovala obraz na podporu dvou spřátelených farností v Ugandě (školy a mládež) a Rwandě v době Koronaviru

Počáteční cena je stanovena na

10 000,- Kč

Přijmete-li výzvu, bude zohledněna nejvyšší cenová nabídka do 25.5. 2020
formou komentářů na FB či mailem.

Garanti výzvy:

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
&
Dvomi•Art

Pro další doplňující informace nás můžete kontaktovat: office@strahovskyklaster.cz, +420 233 107 704

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [279.00 B]

Požehnané Velikonoce!

Sestry a bratři, milí farníci,

přejeme požehnané Velikonoce!

Po dobu nouzových opatření Vás zveme k účasti na liturgii alespoň elektronicky. Přes Youtube (na adrese https://www.youtube.com/channel/UCBVgbqycLyX34Z0DpgqMsxA) přenášíme nedělní mše svaté v 10 hod. a každodenní nešpory v 18 hod. (přes velikonoční oktáv a poté každou neděli velikonoční jde o zvláštní nešpory s průvodem ke křestnímu prameni). Na stejné adrese k nim přidáváme i krátká zamyšlení nad jedním ze žalmů a několikaminutové snímky o gregoriánském chorálu.

Odkaz se snažíme vždy těsně před vysíláním umísťovat i na náš facebook (konkrétní adresa živého přenosu na youtube je známa až po jeho začátku, čili to nelze zveřejnit dříve) – https://www.facebook.com/pg/klasterStrahov/videos/)

Ať Vás Pán Bůh chrání a provází!

Svíčky do oken – Vzkříšení

Milí farníci, uvádíme výzvu pana biskupa Wasserbauera:

 

Vážení a milí spolubratři,

na základě přání otce arcibiskupa vyzvěte, prosím, své farníky,
aby NA BÍLOU SOBOTU PO SETMĚNÍ DALI DO OKEN SVÝCH DOMŮ ROZŽATOU
SVÍCI a případně obraz či OBRÁZEK KRISTA na znamení Kristova
vzkříšení. Jedná se o starou velikonoční tradici.

Je jistě vhodné, nakolik je to možné, pozvat i ostatní k této
iniciativě, aby totiž VŠICHNI LIDÉ DOBRÉ VŮLE DALI ROZŽATOU
SVÍČKU DO OKNA na znamení naděje a vítězství života zvláště v
této nelehké době.

Píši Vám to teď před víkendem, abyste využili internetových
stránek, ohlášek, kostelních vývěsek i např. ohlášek při
nedělních streamovaných bohoslužbách.

Děkuji Vám za Vaši obětavou službu a vyprošuji Vám denně Boží
požehnání!