Ohlášky 7. 11. 2021

  • Dnes je 32. neděle v mezidobí. V pondělí máme svátek Všech svatých řádu premonstrátů a všech svatých řeholních kanovníků. V úterý je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Ve středu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, ve čtvrtek památka sv. Martina, biskupa, v pátek památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka a v sobotu památka sv. Anežky České, panny. Příští neděle bude 33. v mezidobí.
  • Po celý měsíc listopad lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce a při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.
  • Stále prosíme o modlitbu za našeho bratra Damiána, kostelníka, leží ve velice vážném stavu ve vinohradské nemocnici. Děkujeme.
  • Upozorňujeme na jednu změnu: latinské chorální mše budou přesunuty ze čtvrtka na úterý večer v 18 hodin.
  • Při večerní mši svaté příští neděli, tj. 14. 11., zazní hudba Giovanni Pierluigi da Palestriny v podání sboru Amici musicae antiquae (čti: Amící muzicé antýkvé). Srdečně zveme.