Ohlášky 28. 8. 2022

  • Dnes slavíme slavnost Našeho svatého otce Augustina, biskupa a učitele církve. Při dnešní večerní mši svaté složí své doživotní sliby náš bratr Irenej Ľubomír Varga. Zítra je památka Umučení sv. Jana Křtitele. V úterý v našem řádu oslavíme památku Bronislavy, panny našeho řádu. V sobotu bude památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve a příští neděle bude 23. v liturgickém mezidobí.
  • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci září, budou spojeny s tradiční páteční adorací, sobotní poutí, v neděli farní kávou.
  • V sobotu 3. září organizujeme farní výlet do Kuksu. Informace máte na plakátku ve vývěsce, zájemci se mohou hlásit buď v sakristii, nebo, nejlépe, přímo (mně) panu faráři nejpozději do 1. září.
  • Také bychom letos rádi obnovili výuku náboženství. Zájemce prosíme, aby se obrátili přímo na mě nebo na kaplana Gorazda. Je možné i nechat pouze kontakt v sakristii, ozveme se zpět.
  • Příští neděli také v závěru mše svaté dopoledne požehnáme školákům, studentům a pedagogům k začátku školního roku a vyprosíme si dary a vedení Ducha Svatého.
  • V týdnu od 5. září začnou pravidelné farní aktivity: mystagogie, biblické hodiny, latinské chorální mše … Nové nápady či připomínky vítáme.
  • Dopředu zveme na Memoriál Vojty Orla, který se uskuteční v neděli 18. září od 14:30 v zahradě u kapucínů. Je to zároveň den posvěcení naší baziliky jako farního a opatského chrámu.